Ny versjon av prosesskart

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser >

Ny versjon av prosesskart

 

For å opprette en ny versjon av et prosesskart går du til prosesskartet du ønsker å redigere, trykker du på knappen Rediger.

 

clip0243

 

Når du har trykket på rediger, vil du få opp et verktøypanel, og en versjonsliste i verktøylinjen til høyre.

 

clip0244

 

Ved å holde pekeren over "velg versjon" vil du få disse valgene:

 

clip0245

 

Dersom du arkiverer ny versjon av det åpne kartet, vil kartet slik det er arkiveres, og du jobber videre på neste versjon. Den nye versjonen vil bli aktiv, men du kan velge i versjonslista hvilken versjon som skal være aktiv. Du vil da kunne velge hvilken versjon du skal jobbe i.