Notater

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Notater

Notater kan benyttes til kommentarer i avviksbehandlingen som ikke skal inn i selve avvikskjema.

 

clip0092