Medarbeidere som slutter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  FAQ >

Medarbeidere som slutter

Hvilke muligheter har vi når en medarbeider slutter, eller ikke lengre trenger pålogging til systemet?

 

Medarbeideren skal settes som ikke-aktiv. Det skal også hakes av for at brukeren ikke skal ha påloggingsmulighet lenger.