Medarbeidere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Medarbeidere

I medarbeidermodulen kan du legge inn et register over alle interne deltakere i kvalitetssystemet. Disse kan legges i avdelinger, og registreres på forskjellige brukernivåer. Du kan legge til kompetanse på medarbeidere, se kompetanse, resurrskoordinering og utlån og rullering.

 

En nyttig funksjon i denne modulen er at du kan sende e-post direkte fra systemet til enten en enkeltperson eller til en gruppe.

clip0188