Maler inn i protokoll

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  FAQ >

Maler inn i protokoll

Kan vi importere et møtereferat fra MS Word til Protokoll?

Dette er ikke teknisk mulig å få til. Se Protokoll for veiledning for hvordan man oppretter ny protokoll.