Maler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Protokoll >

Maler

Når det er gjentagende møter med samme innhold (f.eks. medarbeidersamtaler eller ukentlige vernerunder), er det mulig å lage en mal.

 

Klikk på "Opprett ny protokoll", velg type og fyll med ønsket innhold. Før du lagrer krysser du av på "Brukes som mal". Da vil du kunne ta utgangspunkt i den ferdige protokollen, men lagre med dine svar.

 

malvalg

 

Malen vil vises som lilla i listen over protokoller, når du krysser av på "Vis maler".

 

lillailisten

 

Malen vil vises i listen som kommer når du klikker på "Ny protokoll". Her er "Workshop" en mal under typen "Ideverksted".

 

malvelgernyprotokoll