Macro for filnavn og beskrivelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Dokumentforespørsler >

Macro for filnavn og beskrivelse

I dialogboksen for oppsett av dokumentforespørsler, vil du også kunne velge macro for filnavn og beskrivelse. Du kan sette opp standardverdier som er gjeldene for alle dokumentforespørsler.

 

Knappen for standardverdier finner du i samme vindu som du oppretter forespørsler:

 

clip0204

 

 

 

 

Eksempel på macro for beskrivelse: [[MainProject/Number]] [[DocumentRequest/RequestDocument/Description]]

 

Eksempel på macro for filnavn: [[MainProject/Number]] [[DocumentRequest/RequestDocument/FileName]]

 

 

Dersom du har behov for egen macro for opplastninger (for eksempel beholde filnavnet, men legge til prosjektnummer og oppgavetittel), kan du ha egen macro for opplastning:

 

clip0205