Lokasjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Lokasjoner

 

 

Locations

 

Organisasjoner kan ha en mengde informasjon som det er hensiktsmessig å knytte mot geografiske lokaliteter. For eksempel utstyr, utstyr, oppgaver, prosjekter og avdelinger kan knyttes til lokasjoner. Med lokasjonsmodulen kan du få fullstendig oversikt over hvor utstyr befinner seg, hvor prosjekter finner sted og lokalisering av avdelinger.

 

 

Lokale besvarelser og vurderinger

 

I risikomodulen kan man legge inn generelle risikovurderinger. På de forskjellige lokasjonene kan disse danne grunnlag for lokale vurderinger. Les mer om lokale vurderinger her.