Lokale risikovurderinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Risikovurdering >

Lokale risikovurderinger

Det er flere muligheter for å opprette lokale riskovurderinger. I alle moduler du kan knytte risikohendelser til oppføringer, kan du opprette lokale besvarelser.

 

Prosesser:

 

Klikk på knappen Risikohendelser for å se eller koble til hendelser.

 

clip0128

 

Her har vi koblet til en hendelse, og kan nå klikke på knappen Opprett vurdering for å lage en lokal besvarelse.

clip0110

 

Du vil nå få opp et skjema, som indikerer at dette er en lokal besvarelse for prosessen Beredskap

 

clip0111