Legge til ny medarbeider

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Medarbeidere >

Legge til ny medarbeider

Det er ofte lurt å starte med å legge inn alle medarbeidere. Du kan velge mellom å legge inn en og en, eller importere alle fra en Excel-fil. Se Import av data for mere informasjon.

 

 

clip0189

 

 
 

 

Merk: Det er også mulig å hente frem flere felter i skjemaet, eller skjule felter du ikke ønsker å benytte.

Nummer: Kommmer automatisk, og er personens ID i systemet.

Navn: Fyll inn navn, dette er utgangspunktet til brukernavnet.

Hovedavdeling: En medarbeider kan være tilknyttet flere avdelinger, velg hovedavdeling først.

 

Personalia: Fyll inn adresser, telefonnummer og epostadresse. Epostadresse er viktig, dette er adressen varsler og påminnelser sendes til fra systemet. Feltet for mobilnummer må også fylles ut om sms fra systemet skal nå medarbeideren.

 

Portrett: Mulighet for å laste opp bilder av medarbeidere. Det er også mulig å printe ansattkort fra systemet, ta kontakt med Landax for hjelp rundt dette.

 

Diverse: Aktiv i selskapet styrer om personen har tilgang eller ikke. Dette er et bedre alternativ enn å slette personer ved avsluttelse av arbeidsforhold. Pårørendeinformasjon vil være tilgjengelig om valget er krysset av.

 

Pålogging: For å gi pålogging til brukere, kryss av for tillat pålogging. Da vil du få opp dette bildet:

 

clip0010

Her skriver du inn brukernavn. Du kan gi passord og brukernivå etter du har lagret brukeren. Hvis navnefeltet er fylt ut, vil det komme et forslag til brukernavn. Dette er valgfritt, og det er mulig å velge brukernavn selv.

 

Her er brukeren lagret, fått brukernavn og vi kan nå sette passord og redigere brukernivå.

clip0011

 

Det er noen krav til passordkvalitet. Passordet kan ikke ha noen logiske rekker eller bestå av personlige opplysninger om brukeren. For eksempel kan ikke passordet inneholde noe med "hans" hvis brukernavnet er "hans". Man kan heller ikke legge inn passord som "Hans1234" eller brukerens postnummer.

 

På kontrollpanel > Pålogging og sikkerhet kan man aktivere enda strengere krav til passord.  Dette medfører at alle nye passord bestå av minst 8 tegn, minst en stor bokstav og minst ett siffer.

 

 

Beskrivelse av feltene:

 

Brukernavn

Sammen med passord gir dette tilgang til systemet

Passord

Sammen med brukernavn gir dette tilgang til systemet. Klikk sett passord for å gi passord.

Brukergrupper

En medarbeider kan være registrert med flere brukergrupper, se Brukergrupper og rettigheter for utvidet veiledning.

Standard språk

Angir hvilket visningsspråk som blir standard for denne brukeren.

Menyoppsett

Det er mulig å lage flere menyoppsett som kobles til personer. Se Menypunkter for utvidet veiledning.

API

API-brukere kan ikke logge på systemet i nettleser, men har tilgang til APIet. API-brukere vil bli sporet, men vil ikke som standard bli vist i loggen. Dette fordi API-bruk ofte kan ha store mengder dataendringer.