Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV > Utstyr >

Økonomi

Legg inn økonomiske data knyttet til utstyret, som for eksempel vedlikeholdskonstnader.

 

okonomiutstyr

 

Kontoer administreres på Kontrollpanelet