Konfigurasjonsmodus og tag/referanser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  FAQ >

Konfigurasjonsmodus og tag/referanser

Konfigurasjonsmodus, hvorfor endres det ikke alle steder?

Hvorfor endres ikke tekster jeg endrer i skjemaet også i tabeller og lister?

 

I avvikskjemaene (og andre steder) har man mulighet til å ha egendefinerte felter. De heter default Tag, Tag 1, Tag 2 osv. Selv om du endrer dette i skjemaet, så vil det fortsatt hete Tag i avvikslisten (tabellen). Dette er fordi disse feltene er helt egendefinerte, og dette kan brukes på mange måter. Siden det er så generisk, har vi valgt å la det være mulig å navne feltene med forskjellige navn, slik at du kan tilpasse det slik det passer best for din bedrift.