Konfigurasjon av Ferie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Ferie >

Konfigurasjon av Ferie

Under konfigurasjon av ferie styrer du hvem som skal motta epost, og når epostvarsler skal sendes ut.

 

konfigferie

 

 

 

Feriedager:

 

Feriedager defineres på Januar måned i timematrisen. Her vises ferie til gode fra forrige år.

 

januarmaned