Kompetansekravsett, hvor benyttes de?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  FAQ >

Kompetansekravsett, hvor benyttes de?

Kompetansekravsett, hvor benyttes de?

Kompetansekravsett er samlinger av kompetanser du ønsker å innføre på f. eks. alle ansatte. Se Kompetansekrav.

Kompetansekrav på ustyr og kompetansekrav i prosjekt, er ikke det samme som kompetansekrav på medarbeidere.

Se her for kompetansekrav i Prosjekt.

Se her for kompetansekravUstyr.