Kompetansekrav for utlån

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV > Rullering og utlån >

Kompetansekrav for utlån

Ved å sette et krav for kompetanse ved utlån vil du kunne sikre at vedkommende har de riktige kunnskapene for å operere utstyret. Ved å legge til kompetanse på en medarbeider, kunde, leverandør eller kontaktperson, vil kun de med riktig kompetanse kunne velges ved utlån.

 

clip0027

 

 

Ved å klikke på Finn personer, ser du personer med riktig kompetanse for bruk av utstyret.

 

clip0028