Kom i gang

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik >

Kom i gang

For å kunne starte med avviksregistering må en del grunnleggende data legges i bunnen.

 

 

1. Avviksstruktur

 Typer, kategorier, årsaker med mere, kobles sammen og settes opp med de navn og benevnelser dere ønsker og kjenner.

 

2. Utseende og oppsett av skjematikk.

 Alle skjemaene kan tilpasses slik at de møter deres behov. Se Konfigurasjonsmodus.

 

3. Avdelinger

 Dersom dere skal ha avdelingsstyrte rettigheter, er dette et viktig punkt. Definer avdelinger, og legg medarbeiderne til der de hører hjemme.

 

4. Medarbeidere

 Legges til i rett avdeling

 

5. Rettigheter

 Rettighetene settes opp på kontrollpanelet. Brukererne knyttes til gruppene de skal høre til i, og dersom det er behov for enkelte utvidede rettigheter, settes egne rettighetsgrupper opp.

 

6. Innstillinger på kontrollpanelet

 Dere må gå igjennom alle valg på kontrollpanelet, og velge det oppsettet som passer dere. Her skal dere ta stilling til valg som om alle kan se alle avvik (transparent avvikshåndtering), og om felt automatisk skal                fylles ut eller ikke.

 

Avvikstyper og kategorier from LANDAX on Vimeo.