Koble flytkart til prosess

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser >

Koble flytkart til prosess

For at et flytkart skal få metadata, må det være koblet mot en prosess.

 

Du kan gjøre dette to veier, enten via kartet eller via prosessen.

 

For å koble til eller opprette et nytt kart tilhørende en prosess.

 

1. Åpne en prosess, gå til fanen flytkart:

 

Her skal du klikke på opprett flytkart for denne prosessen, eller koble til et eksisterende kart.

clip0149

 

 

2. Når du har klikket på opprett flytkart for denne prosessen, vil du få dette vinduet:

Her kan du tegne kart eller lage andre visuelle fremstillinger. Metadata styres fra prosessen.

clip0150