Knytte dokumenter mot flytkart

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser > Grafisk portal >

Knytte dokumenter mot flytkart

For å knytte et dokument mot et trinn eller boks i et flytkart, klikker du på "rediger", og redigerer den boksen du ønsker å knytte dokumentet mot.

 

clip0157

 

clip0158

 

 

 

 

 

 

 

Ved å klikke på Velg dokumenter, vil du få opp dokumentbiblioteket ditt. Her velger du hvilke dokumenter som skal være synlige. Når du har valgt de du ønsker, klikker du ferdig. Du vil nå få opp skjermbildet vi viser et utdrag av over her, og du kan velge hvilken visning dokumentet skal ha.

 

clip0153

 

Dersom du velger at det skal være synlig, vil det se slik ut:

 

clip0154

 

Dersom du velger at det skal være synlig, og huker av på vis beskrivelse, vil beskrivelsen av dokumentet være det som vises:

 

clip0155

 

Dersom du velger at dokumentet skal være skjult, vil det være en indikator på boksen at dokumentet har et dokument knyttet mot seg, når man holder pekeren over boksen.

 

clip0156