Klassifisering av avvik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik >

Klassifisering av avvik

Klassifisering av avvik vil gi dere muligheten til å definere alvorlighetsgraden av avviket rett i skjemaet. Hvis det er behov for ytterligere risikovurdering, benytt knappen for risikoanalyse.

 

 

 

clip0097

 

Dersom du klikker på Risikoanalyser, vil du få muligheten til å opprette en ny risikohendelse i tilknytning til avviket.

 

clip0098