Lagerstyring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV >

Lagerstyring

Hensikt

Register over alle lagerhendelser knyttet til utstyr og produkter, for å få full oversikt over lagerstatus.

 

inventory-list

 

Ved bruk av modulen for rullering og utlån, oppdateres lagerbeholdningen automatisk.

 

Gode tips

Bruk modulen ved varetelling på lager. Man kan registrere en akkumulert saldo som hensyntaes ved kalkulasjon av lagerbeholdning.

 

Bruk lageralarm for å få varsel ved få varer på lager.