Oppgaver

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Oppgaver

Du kan delegere oppgaver på tiltakene dere kommer frem til i avviksbehandlingen, og varsle på e-post til de involverte. Dersom dere oppretter en egen oppgavetype, kan dere ta ut rapporter på hvor mange tiltak dere har i bedriften.

 

clip0084