Rollebegrensninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik >

Rollebegrensninger

 

Begrenset tilgjengelighet gir deg anledning til å begrense hvilke personer som kan velges i personfeltene på skjemaet. Det begrenser da også naturlig hvem som har anledning til å delta i forskjellige roller i avviksbehandlingen.

 

Merk at dette ikke er en rettighetsbegrensning, men en begrensning på personvelgerne. Systemet kan settes opp slik at kun personer som er medlemmer av de valgte brukergruppene er tilgjengelig for de forskjellige personfeltene. Dette kan settes opp både på typenivå og kategorinivå.

 

Med personfeltene mener vi disse feltene:

Registrert av

Ansvarlig

Behandles av

Lukkes av

 

Det vil si at du for eksempel kan sette systemet opp slik at det kun er medlemmer i HMS-gruppen som kan være ansvarlig for HMS-avvik. Les mer om hvordan du setter opp brukergrupper her.

 

Dersom ingen begrensning settes opp, vil alle kunne velges, med unntak av godkjenningsfeltet som i tillegg krever egne rettigheter.

 

Du legger opp begrenset tilgjengelighet under hver type og kategori.

 

Begrensning på typer

Finn avvikstypene  her Kontrollpanel > Avvik > Konfigurer typer

 

Begrensning på kategorier

Finn avvikstypene  her Kontrollpanel > Avvik > Konfigurer kategorier

 

Knapper for konfigurering av typer og kategorier

Konfigurering av avvikstyper og -kategorier

 

 

Legge til en begrensning

Åpne lista med typer eller kategorier. Finn linja og klikk på blyant-ikonet. Et stykke ned i skjemaet, velger du hvilke grupper som skal være tilgjengelige for personvelgerne. Du kan velge flere grupper per felt.

 

Sett opp hvilke brukergrupper som skal være tilgjengelige

Sett opp hvilke brukergrupper som skal være tilgjengelige

 

 

NB: Funksjonen er kun tilgjengelig på ny avviksmodul. Du kan velge at ny avviksmodul skal brukes under Kontrollpanel > Avvik.