Risikovurderinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Risikovurderinger

 

For å få et godt utbytte av både avviket og risikovurderinger, er det lurt å knytte de til hverandre. Det gir en god dokumentasjon på kvalitetsarbeidet, og øker bevvistheten på å unngå uønskede hendelser.

 

Opprette tilknytning:

 

clip0089

Klikk på "velg", ved "knytt til ny hendelse", og du vil få opp denne skjermdialogen:

Klikk OK når du har valgt hendelse, og klikk på "Knytt til ny hendelse".

 

clip0090

 

Fjerne tilknytning:

 

Marker hendelsen du ønsker å fjerne. Klikk på "Fjern tilknytning".

 

clip0091