Private avvik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik >

Private avvik

Dersom avviket gjøres privat, vil det kun være synlig for administratorer, og personer registrert i feltene «Registrert av», «Ansvarlig» og «Behandles av».

 

 

clip0096