Kontrollpanel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Kom i gang >

Kontrollpanel

Grunndata danner grunnlaget for registrering av data i systemet, og resulterer i detaljerte rapporter. Du finner grunndata på kontrollpanelet. Det skilles på datagrunnlag og generelle instillinger.

 

Generelle instillinger

 

På kontrollpanelet skal dere ta stilling til flere valg. Her kan dere stille inn hvem som skal få varsel ved endring av avvik, konfigurere grunndata (typer, årsaker etc.), rettigheter, osv.

clip0099

 

Viser et lite utvalg av kontrollpanelet.

 

 

Datagrunnlag finner du under "grunndata" i den sorte menyen. Handlingen for å legge til ny type, kategori osv. er lik på alle funksjoner.

 

clip0100

 

Avvikskategorier kan kobles mot avvikstyper, slik at de kun er valgbare under visse avvikstyper. Det samme kan man gjøre med fokusområder.

clip0101