Økonomisk konsekvens

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Økonomisk konsekvens

 

Registrering av økonomisk konsekvens gir en mulighet til å ta ut rapporter på hvor mye avvikene koster virksomheten. Resultatet av økonomilinjene danner grunnlag for rapporter dere kan hente i rapportmodulen.

 

clip0081

 

 

clip0082