Filer og dokumenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Filer og dokumenter

 

Du kan laste opp dokumenter fra din datamaskin, eller fra dokumentbibliotektet. Bilder registrert fra app, vil komme her.

 

 

clip0083