Distribusjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Distribusjon

Under fanen distribusjon vil det til en hver tid ligge en logg over hvem som har mottat avviket på epost, med tidspunkt og dato for utsendelse.

 

clip0169

Klikker du på forstørrelsesglasset, vil du få opp e-posten som ble sendt.

 

Ved å klikke på Send e-post, vil du få opp et skjema. Her velger du hvem som skal motta eposten. Du kan også skrive ekstra tekst, og få en forhåndsvisning av e-posten som sendes.

 

clip0094