Feltkonfigurasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Kom i gang >

Feltkonfigurasjon

Dersom typedifferensiert feltkonfigurasjon er aktivert, vil skjemaet for avvik se forskjellig ut etter hvilken type avvik man har valgt. Følgende detaljer er differensiert:

Feltsynlighet

Feltbenevnelse

Påkrevelse av felter

Rapporter (kan knyttes opp mot typer. Se på Kontrollpanel » Konfigurer maler)

Man vil fortsatt kunne se/hente ut rapporter på tvers av alle avvik. Dersom man filtrerer på en avvikstype i avvikslisten, vil feltbenevnelse/synlighet også gjelde der, som for skjemaet.

 

Ved bruk av dette valget, får alle avvik differensiert konfigurasjon. Dersom man ønsker det kun skal gjelde for noen typer avvik, kan dette velges på Kontrollpanel » Grunndata.

 

Ved bruk av dette valget, eller bruk av differensiert konfigurasjon på noen typer, vil man få opp et eget skjermbilde når man registrerer et nytt avvik, hvor man får mulighet til å velge avvikstype før skjemaet kommer opp.

 

Endring av type: Avvik man registrerer på en differensiert type, vil man ikke ha mulighet til å endre avvikstype på. Dersom det må gjøres, kan typedifferensiert feltkonfigurasjon slåes av for avvikstypen det gjelder, eller for alle. Da vil man ha mulighet for å endre type, for så å aktivere typedifferensiert konfigurasjon igjen. Skjemakonfigurasjonen vil ikke forsvinne i mellomtiden.

 

For utvidet veiledning se Feltkonfigurasjon under Kontrollpanel.