Sjekklister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Sjekklister

Sjekklister kan knyttes til avvik etter det er opprettet, eller en sjekkliste kan knyttes til selve avvikstypen. Det betyr at når avviket opprettes er sjekklisten allerede knyttet til.

 

Hvordan knytte til en sjekkliste på et eksisterende/ eller avvik under oppretting:

 

Velg fanen sjekklister på avviket.

 

clip0086

 

Ved å kikke på Velg, vil du få opp listen over sjekklister registrert i systemet. Ved å klikke på Knytt til sjekkliste vil du skape en kobling mellom sjekklisten og avviket. Du kan da vente med å fylle ut sjekklisten.

Ønsker du å gå rett til utfylling av sjekklisten, velger du Knytt til og fyll ut sjekklisten. Du vil da komme til sjekklisten.

 

 

Hvordan knytte til en sjekkliste til en avvikstype:

 

Gå til Kontrollpanelet, velg Grunndata, velg Typer under avvik.

 

Velg avvikstypen du ønsker å redigere, og klikk på rediger.

 

clip0088

 

Nederst i skjermbildet vil du nå få dette skjemaet. Her fyller du inn navn og beskrivelse på typen.

For å knytte til en sjekkliste, så klikker du på Velg ved sjekklister. Du vil da få opp en liste over sjekklister registrert i systemet. Velg den du ønsker skal være knyttet mot typen, og klikk Lagre.

 

clip0087