Rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik >

Rettigheter

Se Brukergrupper på kontrollpanelet for å se den aktuelle matrisen for rettigheter. Rettigheter kan settes opp slik dere ønsker.

Det er også mulig å styre hvem som kan registrere de forskjellige typene avvik.

Her er et eksempel:

clip0021