Import av medarbeiderlister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Medarbeidere >

Import av medarbeiderlister

Medarbeiderlister kan importeres inn i systemet. Importfunksjonen finner du på Kontrollpanelet--> Import av data. Følg veiviseren.

 

Filtype må være .csv

 

import