Import av dokumenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Import av dokumenter

 

 

Dokumenter kan lastes opp på flere måter. Klikk på det som passer deg best:

hmtoggle_plus1 Enkeltdokumenter
hmtoggle_plus1Flere dokumenter