Import av data

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel >

Import av data

Ved implementering av systemet ønsker man gjerne å legge inn store mengder data i en operasjon. Importfunksjonen på kontrollpanelet gjør dette mulig.

 

Import av data fra .csv filer er tilgjengelig for følgende moduler:

 

Kontaktpersoner

Leverandører

Ansatte

Kunder (CRM)

Utstyr/FDV

Produkter

 

 

Følg importveiviseren på kontrollpanelet.

 

clip0012