Hvordan opprette sjekkliste

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Sjekklister >

Hvordan opprette sjekkliste

Under finner du en beskrivelse for hvordan man oppretter en sjekkliste. Det er beskrevet hvordan man oppretter, legger til spørsmål og alternativer, samt hvordan man flytter på spørsmål.

 

1. Opprette sjekkliste

Velg kategori til venstre, og klikk "Opprett ny sjekkliste"

 

clip0140

 

2. Metadata

Du vil nå få opp et skjema:

Fyll ut navn, kategori og annen relevant informasjon.

 

clip0141

 

 

3. Utforme sjekklisten og legge til spørsmål.

For å legge til spørsmål, klikk på "Legg til spørsmål". Du skriver inn spørsmålet ved å klikke på boksen som kommer opp, og endrer type ved å klikke på "Spørsmålstype".

 

leggetilspørsmplsjekkliste

Når man besvarer enkelte spørsmål vil det være hensiktsmessig å kunne opprette et avvik. Kryss av for kontrollen Tillat avvik, så vil man på en besvarelse av spørsmålet få en knapp for å opprette avvik. Avviket blir koblet til sjekklistebesvarelsen.
 
 

 

4. Legge til alternativer

For å legge til svaralternativer, gjør på samme måte. Klikk på Legg til alternativ.

 

leggetilalternativer

 

5. Endre rekkefølge på spørsmål

For å endre rekkefølgen på spørsmålene, klikk og hold på ikonet som vist under i den grønne sirkelen.

Dra spørsmålet dit du ønsker det skal være. Nummereringen endrer seg automatisk.

 

klikkhold

 

6. Endre og slette spørsmål

For å endre spørsmålet, klikk på boksen. Du vil da kunne redigere spørsmålet. For å slette spørsmålet, klikk på søppelikonet som vist under:

 

slettespm

 

Merk: Spørsmål som allerede er besvart kan ikke slettes. De markeres med et låseikon. For å redigere spørsmålet, må besvarelsen slettes.

 

låste