Funksjonsbeskrivelse av timematrise

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Timeregistrering >

Funksjonsbeskrivelse av timematrise

clip0013

1. Oversikt over timelister. Visning her avhenger av rettigheter brukeren har. Her kan man også huke av om medarbeiderne har fått lønn.

2. Timematrisen. Alle timer registerers her måned for måned.

3. Feriemodul. For bruk av feriemodulen, se beskrivelsen for ferie her: Ferie.

4. Januar. Her settes totalt antall feriedager for året. Gjøres av admin, eller så kan Landax kjøre dette i batcher om ønskelig.

5. Her vises prosjekter og oppgaver som har tillatt timeregistrering. Ved å klikke på den blå pilen vil du kunne opprette et nytt prosjekt direkte. Når du klikker på ruta du vil føre timer i, vil du få opp et skjema. Før totalt antall timer du har  jobbet.

6. Timebalanse. Her regnes overtid og opparbeidelse av timer ut. Du regner selv ut hvor mange timer som er pålagt overtid osv, men systemet regner ut det totale timeantallet. Bekrivelse for hvordan man endrer faktorer for utregning står lengre ned på siden.

 

Timeoversikt:

Timeoversikt er en modul for uttak av data fra timemodulen. Menypunktet kan hentes frem på kontrollpanelet. Her er det lagt til rette for eksport til Excelformat.

Kontrollpanel:

Kontrollpanel àGrunndataàTimeregistrering àTimetyper/satser:

Faktorer for utregning av overtid og avspasering/opparbeidelse av timer settes her. Kan  knyttes mot medarbeidere, slik at det står default på riktig timespris.

clip0014

 

Kontrollpanel àGrunndataàTimeregistrering àDatatyper for timebalanse (system)

Her settes alle faktorer som brukes i Timematrisen. Her kan du tilpasse slik at det passer din bedrift.

clip0010

 

Kontrollpanel àProsjekt

Her setter du om timeregistrering skal være tillatt på prosjekter som standard.

clip0011

 

Kontrollpanel àTimeregistrering

Velger om du skal vise ny eller gammel timematrise. Vi anbefaler å bruke den nye, den gamle timematrisen vil ikke bli utviklet noe mere enn det den er i dag.

clip0012