HACCP

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

HACCP

HACCP er et verktøy for risikovurdering etter HACCP metoden.

Man definerer grunnforutsetninger. Oppretter planer med tilhørende trinn som vurderes videre for potensielle farer. Farene vurderes for fysisk, kjemisk, biologisk fare og allergener. Man vurderer sannsynlighet og konsekvens. Ut fra risikotall vurderer man videre for om dette er en kritisk forutsetning (CCP) eller Kvalitetspunkt/Kontrollpunkt (KP). Disse settes det opp utvidet kontrollrutine for.

 

Man kan knytte til dokumenter, personer, avdelinger osv.

 

haccp-report