Brukergrupper og rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel >

Brukergrupper og rettigheter

Rettigheter kan styres detaljert via brukergrupper.

 

Systemet har flere systemgrupper som styrer rettighetene. Rettighetsmatriser for disse er beskrevet under hver modul i veiledningen.

En medarbeider må ha en systemgruppe i bunn, deretter opprettes egendefinerte grupper basert på behov på toppen av systemgruppen. En medarbeider kan bare ligge i en systemgruppe om gangen, men mange egendefinerte grupper.

 

Det er også mulig å legge hele brukergrupper i rettighetsgrupper. Se Grupper i grupper for utvidet veiledning.

 

Rettigheter og tilgang er komplisert, men det trenger ikke være vanskelig. Jeg skal gjøre et forsøk på å forklare hvordan dere kan sette opp en rettighetsstruktur som passer for dere, og samtidig holde en rød tråd i det hele.

Nøkkelen her er å sette opp grupper basert på roller. Man kan ha mange forskjellige roller i en bedrift, og i styringssystemet er det mange som skal ha ansvar for ulike oppgaver. Rettighetene en medarbeider har, er et resultat av de forskjellige gruppene man er medlem i. Rettighetsgruppene skal i utgangspunktet ikke begrense tilgang, men benyttes til å gi tilgang til de forskjellige funksjonene. Man velger systemgruppe basert på hva man skal se i systemet, og så legger man medarbeideren i grupper som har utvidet tilgang til aktuelle moduler.

Dersom man ønsker å være enda mere restriktiv enn hva som er mulig i de tilgjengelige systemgruppene, kan man sette opp en helt egen rettighetsstruktur. Dette krever at man holder tungen rett i munnen, og dokumenterer godt. Se Deaktivering av gruppers tilgang for mere informasjon.

Oppsett av grupper

Du har en medarbeider, som har tre roller. Hun er i HR, hun skal administrere dokumenter, og hun skal kunne lese alle prosjekter. På de resterende modulene skal hun være vanlig bruker.

 

Tips: Dokumenter i notatfeltet på de ulike gruppene hva formålet er og hva gruppen har tilgang til.

 

Det kan se slik ut når vi tegner opp strukturen:

Medarbeideren er medlem i tre rollegrupper. Rollegruppene er medlemmer i tilgangsgrupper som definerer de spesifikke tilgangene.

 

relasjonsbeskrivelse