Meny- /knappe-gadget

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dashbord >

Meny- /knappe-gadget

 

Sett opp din egendefinerte meny. Legg inn knapper med lenker til forskjellige steder i Landax og til eksterne sider.
 
ButtonList

 

 

 

Konfigurasjonen av gadgeten

 

ButtonListForm

 

Legg inn gadgeten fra gadget-biblioteket på vanlig måte. I skjemaet for gadgeten legger du inn knappene ved hjelp av den grønne knappen Opprett ny knapp.

 

ButtonListButtonForm

 

 

 

I feltet Lenke til setter du hvor knappen skal føre hen. Du kan velge om knappen skal åpne en modul eller en nettadresse.
ButtonListButtonModule
 
 
Hvis knappen skal åpne en modul velger du modul i nedtrekksfeltet. Du setter et navn i navnefeltet. Knappen vil dermed bestå av en link til modlen med navnet du valgte. Det er lagt inn standard ikon på modulene.

 

ButtonListButtonLink

 

Hvis du velger at knappen skal åpne en nettadresse (URL) skriver du inn denne i nettadresse-feltet, og legger et navn på knappen i navnefeltet.

 

I feltet Normal bredde kan du sette hvor bred knappen skal være. Hvis du skal ha en to-kollonnes knapperad, velger du 50% som bredde på knappene.

 

I de fleste feltene i knappeskjemaet kan du velge standard verdier. Standardverdier settes opp enten i gadgeten eller i kontrollpanelet. Hvis man velger standardverdier og det ikke er satt noen verdi i gadgeten, gjelder verdiene som er satt i kontrollpanelet.

 

Du kan velge å legge inn et ikon for knappen. Enten ved å bruke noen fra ditt eget mediebibliotek eller det globale symbolbiblioteket til Landax. Det er også mulig å linke inn et symbol ved hjelp av en nettadresse.

 

På Kontrollpanel » Dashbord kan du sette oppe standard utseende for knapper, for å slippe å sette dette opp for hver meny. Utseende kan overstyres for hver gadget, og for hver knapp.