Flytte eller kopiere dokumenter fra en mappe til en annen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Flytte eller kopiere dokumenter fra en mappe til en annen

For å flytte eller kopiere dokumenter fra en mappe til en annen må du markere dokumentet. Velg Klipp ut eller Kopiere i feltet over tabellen.

 

 

clip0066

 

 

De markerte dokumentene vil nå befinne seg i utklippstavlen. Velg mappen hvor dokumentene skal settes inn i, og klikk på knappen Lim inn

 

clip0067