Flytkarttegning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  FAQ >

Flytkarttegning

Pilene på boksene i flytkartene mine vil ikke forsvinne, hva gjør jeg galt?

For tegning av flytkart, se her. Vanligste årsaken er at det er blitt lagt flere piler oppå hverandre, og dermed ser det ut som de ikke forsvinner.

 

Ønsker du hjelp til å få inn dine flytkart, ta kontakt med Landax!