Tegning av flytkart

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser > Grafisk portal >

Tegning av flytkart

Tegning

Tegn bokser ved å dra dem inn på kartet (Ny Boks). Du får da anledning til å sette boksens parametere.

 

Flytting av bokser

Klikk og dra et vilkårlig sted på boksen. Boksene kan ikke flyttes mens de redigeres. Se også avsnitt for markering av flere bokser.

 

Tegning av streker

Tegn streker mellom bokser ved å klikke på blyant-strek-ikonet (EditLine). Klikk deretter på låsikonet (UnlockedIcon) på boksen du ønsker å knytte streken mot. Du vil da få opp to ekstra knapper på boksen streken knyttes mot.

 

Den første knappen (anchor-point-add) brukes til å legge til anker (knekkpunkter) på streken. Klikk på knappen, og velg stedet på kartet du vil at knekkpunktet skal være.

 

For å fjerne et knekkpunkt, brukes den andre knappen (anchor-point-remove) etterfulgt av klikk på knekkpunktet man vil fjerne.

 

Klikk på lagreknappen (save) for å lagre strekene, eller klikk på tilbakeknappen (back) for å angre.

 

Flytting av streker

Ankerpunkter på streker (anchor-point), og strekens start- og endepunkt (anchor-point-start), kan alltid flyttes ved å dra punktene med musa.

 

Ankerpunktene er absolutt posisjonert (vil alltid stå igjen samme sted på kartet når boksen flyttes). Start- og sluttpunkt på strekene er relativt posisjonert i forhold til boksen (vil flytte seg når du flytter boksen).

 

Punktene trekkes i utgangspunktet mot nærmeste hele 10 piksler. Hold inne Control-knappen mens du drar for å dra den helt nøyaktig.

 

Markering av flere bokser

For å markere flere bokser samtidig, kan man klikke et vilkårlig sted på kartet (utenfor boksene), og dra musa over de boksene man vil merke. Markerte bokser vil få en indre blå ramme. Man kan også holde inne Control-knappen og klikke på boksene man ønsker å markere. Når flere bokser er markert, kan man flytte, velge form, sette bakgrunns-/strekfarge, velge strekstil, og slette.

 

Skalering av bokser

Dra på en av boksens sider, eller bruk ikonet nederst til høyre. Hold inne Shift for å beholde proporsjoner.

 

Bakgrunnsfarge og strekfarge

Marker en eller flere bokser, og klikk på ikonet for fyllfarge (fillcolor), eller ikonet for strekfarge (strokecolor), i menyen knyttet til en av boksene. Til venstre kan du justere fargen i farge-hjulet. Til høyre vises en liste over mest brukte farger. Lista sorteres etter hvilken farge som er mest brukt. Du kan også taste inn fargekoden (RGB hexadesimal) direkte i tekstfeltet under farge-hjulet. Velg en farge, og trykk deretter «Sett farge». Fargevalget lagres umiddelbart. Dersom du valgte en ny farge, vil den dukke opp nederst i lista over mest brukte farger.

 

Strekstil og -tykkelse

Marker en eller flere bokser, og klikk på ikonet for strekalternativer (stroke-options) i menyen knyttet til en av boksene. Klikk OK for å lagre ønskede valg.

 

Valg av form

Klikk på ikonet som representerer boksens form (f. eks.process-16 ), for å velge en annen form. Formen aktiveres straks man klikker på en ny form.

 

Slette boks

Marker en eller flere bokser, klikk på sletteikonet (delete), og bekreft.

 

Bruk av makroer

Klikk på snarvei-ikonet (shortcut) i verktøymenyen. De to nederste alternativene viser tilgjengelige makroer for gjeldende prosess. Makroene kan kopieres og brukes i boksbeskrivelsene.