Tegning av boks

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser > Grafisk portal >

Tegning av boks

fjernepiler                                                                                                                  

Tittel

Tittelen på boksen redigeres øverst i boksen. Boksen bør ha en tittel selv om det er valgt at header ikke skal vises.

 

Tekst

Rediger tekst som skal vise i boksen. Klikk på pil-ikonet (fcktoolbar) for å få frem redigeringsalternativer for teksten.

 

Tekstflyt kan justeres under tekstboksen.

 

Header

Valget «Vis header» gjør at header brukes eller ikke brukes på boksen. Dersom header ikke skal brukes, vil tittelen på boksen vise i tekst-feltet. Dette gjøres med macroen [[Caption]].

 

Snarvei

Når man klikker på en boks, vil den i utgangspunktet lede til boksens undernivå. Dersom det skal lede til en annen boks, kan mål-nivået velges i valget «Snarvei til».

 

Bilde

Hver boks kan ha ett bilde. Bilde lastes opp ved å klikke på "Behandle bilder" på forsiden, og deretter klikke på «Nytt bilde». Følg instruksjonene, og last opp ønsket bilde. Nå vil bildet være tilgjengelig i velgeren når du redigerer boksen.  Klikk på blyanten ved "Velg bilde", og velg ønsket bilde fra listen. Dersom det krysses av i boksen «Bakgrunnsbilde», vil bildet bli bakgrunn i boksen. Hvis ikke, vil den vise under teksten i boksen. Bildet tilpasses etter boksens størrelse, og man kan velge bildetilpassning.

 

Avvik

Avvik kan knyttes til boksene dersom det er krysset av i «Tillat avviksoppretting». Da vil det dukke opp et ikon (avvik_red) når man tar musa over boksen.

 

Piler på strekene

Dersom boksen «Bruk piler på strekene» ikke er krysset av, vil forbindelsen mellom boksene kun bestå av streker, uten piler på enden.

 

Persontilknytning

Dersom boksen knyttes opp mot en person, vil kontaktinfo vises i boksen.

 

Dokumenter

Ubegrenset antall dokumenter kan knyttes mot boksen. Hvert dokument kan settes som synlig eller skjult. Dersom det er skjult, vil det komme et dokumentikon på boksen, hvor skjulte dokumenter vises under.

 

Dersom det krysses av i boksen «Vis beskrivelse», vil dokumentets beskrivelse vises i stedet for filnavnet.

 

Utfyllende beskrivelse

Tekst som tastes inn under Beskrivelse, vil vise som en egen knapp på boksen. Knappen leder til forhåndsvisningsvinduet, som er det samme vinduet som åpnes ved å klikke på utskriftsikonet på boksen.