Grafisk portal

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser >

Grafisk portal

Visualisere

Tegn og utarbeid et grafisk prosesskart. I kartet kan du legge inn prosesser og knytte personer, dokumenter, bilder og andre opplysninger til ledd i prosessen. Du kan også knytte prosessene sammen med forbindelseslinjer.

Eksempel på bruk:

Grafisk presentasjon av prosedyrer

Organisasjonskart

Dokumentportal

Prosess-flytkart

Dashboard: Presentasjon av statistikk, KPIer, rapporter og rankinglister. Data kan hentes fra eksterne datakilder.

 

Her er eksempler på hvordan den grafiske fremstillingen av ditt styringsystem kan være:

 

Forside, med kjernerprosessene sentralt. Støtteprosessene er også lett tilgjengelig. En slik side kan du bygge opp selv, eller velge fra en av malene i Verktøypanelet.

 

fremsidestyringssystem

 

 

 

Eksempel på tegning på nivå 2. Dette er for å tydeliggjøre prosessenes arbeidsflyt. Til venstre ser du hva som trigger prosessene, og til høyre ser du hva prosessene går over i.

 

 

flytkartnivå2

 

Eksempel på nivå 3 i et styringssystem. Her er et flytkart for utvikling av dokumentasjon.

Nivå3flytkart

 

 

 

 

Gode tips

Utarbeid en fargepalett før du begynner. Knytt fargene til avdelinger, så blir det enkelt å holde tråden.

Bygg opp din egen startside slik du ønsker systemet skal fremstå for brukerene. Forskjellige startsider kan tildeles forskjellige brukergrupper. I verktøylinjen i redigeringsmodus er det flere maler tilgjengelig, både for flytkart og forsider.

Alle eksempelforsidene du har tilgjengelig ved oppstart ligger også i verktøymenyen (i redigeringsmodus). Vi anbefaler derfor i oppstart å slette alle eksempelforsidene, og heller dra inn den ønskede forsiden fra maler i verktøymenyen. Du kan også bygge din egen forside fra bunnen av.

Bruk

Du jobber med kartet online i nettleseren. Linjaler i bildet sørger for at boksene kommer på rett sted, og det er enkelt å få de like store. Alle kart kan eksporteres til høykvalitets PDF og bildefil.

flowchart-editmode

Koblinger        

I boksene i flytkartene kan du legge snarveier til nettsider. I tilknytning til prosessene som tegnes i flytkartene kan man legge inn ressurser og tilleggsopplysninger som for eksempel e-postmaler, skjemaer, prosedyrer, sjekklister og risikoanalyser. Man kan også legge koblinger til andre steder i modulen, f.eks. til en annen prosess. Dette gjør at alle flytkart kan brukes interaktivt til navigasjon mellom f. eks. arbeidsprosesser.