Ferieoversikter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Ferie >

Ferieoversikter

I feriemodulen er det flere visningsmuligheter for å få oversikt over ferieavviklingen.

 

Liste:

 

Her vises søknadene i en liste, sortert på navn. Du kan eksportere denne listen til Excel.

ferieliste

 

Kalender:

 

Kalendervisning. Til høyre over kalenderen er det forskjellige visningsmuligheter. Du kan vise kalenderen på dag, uke, måned. Du kan også hente frem tidslinjer fra uke, måned og år. Det er også en eksportmulighet til venstre over kalenderen. Den eksporterer til PDF.

 

kalenderferie

 

Månedsmatrise:

 

Månedsmatrisen viser hele året, og feriedager fordelt pr måned og person. Her er det forsjellige sorteringsmuligheter, du kan sortere på person og avdelinger. Det er også mulig å eksportere data til Excel.

månedsmatriseferie

 

Ukesmatrise:

 

Ukesmatrisen viser antall feriedager fordelt på uke og person.

ukesmatriseferie

 

 

Tidslinje:

 

Tidslinjen gir et bilde av bemanningssituasjonen i bedriften. Blå felter er antall medarbeidere på ferie, grå felter er fravær, og oransje felter er medarbeidere på jobb.  Her kan du få en visuell oversikt over når ferie eller fraværsbelastningen er stor.

tidslijneferie