Utstyr og FDV

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Utstyr og FDV

Utstyrsmodulen i Landax gir deg kontroll og dokumentasjon av utstyr og FDV

 

Utstyrsmodulen er en omfattende og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy. Modulen dekker både utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold.