Skjema for utlån

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV > Rullering og utlån >

Skjema for utlån

 

Utstyr:

Valg av utstyr fra utstyrsregisteret. Kun utstyr merket med "Til utlån" dukker opp.

Beskrivelse:

Fylles ut automatisk ved valg av utstyr. Kan overstyres dersom man ønsker å identifisere utlånet med noe annet enn bare utstyrsnavnet.

Registrert av:

Hvem som har registrert utlånet. For sporing.

Låntaker:

Hvem som har lånt/leid utstyret - enten en Medarbeider, kunde, leverandør, avdeling, lokasjon eller et prosjekt. Ønsker man å begrense utvalget, kan det gjøres i Konfigurasjonsmodus.

Notater:

Ev. tilleggsinformasjon om utlånet.

Utlånt/Planlagt retur:

Dato for utlånet

Faktisk retur:

Registreres når utstyret registreres som innlevert. Dersom dette feltet ikke er fylt ut, er ikke utlånet registrert som tilbakelevert.

Antall utlånt:

Angir hvor mange som lånes ut. Hvert utlån har sin lagerbeholdning (Se lagerstyring).

Depositum/Utlånspris

Metadata for pris. Fremkommer i alle lister.

 

BorrowingForm