Rullering og utlån

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV >

Rullering og utlån

Hensikt

Holde oversikt over alle rullering og utlån av utstyr i bedriften. Registrer utstyr, hvor mange, hvem det er lånt ut til, ev. til hvilken pris, og registrer når det skal leveres tilbake.

 

borrowing

Gode tips

Tilbakelevering

Kvitter ut når utstyret leveres inn, slik at du til enhver tid har oversikt over hva som ikke er innlevert innen avtalt tid.

borrowing-list

 

Registrering

Registrer utlån i kalendervisning for raskere registrering. Man kan velge mellom dags- ukes- måneds- og årsvisning.

borrowing-week-calendar