Skjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV > Utstyr >

Skjema

 

Når du skal registrere et nytt utstyr klikker du på den grønne knappen for å åpne skjemaet.

På et registrert utstyr klikker du på utstyrsnavnet eller på blyantikonet for å åpne skjemaet.

 

EquipmentNewOrChange2

 

Under ser du skjemaet for utstyret. Du kan fylle inn innkjøps- og garantidato, samt velge lokasjon. (Se også Lokasjoner)

De fleste feltene kan skjules eller navngis annerledes for tilpasning til din bedrifts behov. Se Konfigurasjonsmodus.

 

EquipmentForm2

 

Feltforklaring:

Nummer:

Nummer, unikt for hvert utstyr

Identifikasjon:

Her kan du registrere f. eks. registreringsnummer på bil, eller annen identifikasjon

Ligger under:

Utstyr kan registreres under annet utstyr.

Navn:        

Navnet på utstyret

Kjøpsdato:

Registrer innkjøpsdato

Garantidato:

Registrer utløpsdatoen for garantien

Leverandør:        

Registrer leverandøren i leverandørregisteret, og knytt utstyret opp mot leverandør.

Servicepartner

Leverandør av service for utstyret. Velges blant registrerte leverandører

Ansvarlig:

Legg til hvem som er ansvarlig for utstyret.

Modellnummer:

Utstyrets modellnummer

Serienummer:

Utstyrets serienummer

Tidløs:        

Hvis valgt, tar ikke systemet hensyn til utrangeringsdato.

Merkelapper:        

Her kan dere legge til custom merker. Eks: Kun til internt bruk.

Avdeling:

Registrer hvilken avdeling utstyret hører til.

Lokasjon:

Registrer hvor utstyret hører hjemme, med nøyaktig kartplassering.

Gruppe:

Eks: Citroën Berlingo hører hjemme under gruppen "Kjøretøy". Administreres på kontrollpanelet.

Til utlån:        

Hvis denne sjekkboksen er haket på, vil man kunne registrere utlån av utstyret.

Tillat avviksregistrering:

Dette valget må være krysset av om avviksregistrering skal være mulig på dette utstyret.

Planlagt utrangering:

Planlegg når utstyret skal utrangeres.

Faktisk utrangering:

Register når utstyret faktisk utrangeres.

Notater

Et fritekstfelt. Bruk Tidsstempel for å legge inn en liten tekst med klokkeslett og navn på notater

Bilde

Det kan legges inn et profilbilde av utstyret.