Utstyr

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV >

Utstyr

Hensikt

Utstyrsmodulen er en omfattende og fleksibel løsning for registering og oversikt over utstyr og FDV. I denne modulen kan du kan registrere biler, maskiner, verktøy, instrumenter, tekniske installasjoner og lignende. Du kan få over hvor utstyret er plassert, og hvem som har ansvar.
 

Gode tips

Sette en ansvarlig medarbeider på hvert utstyr. Ha oversikt over garanti- og utrangeringsavtaler og knytte serviceavtaler og rapporter til utstyret. Registrer gjentakende oppgaver, som f. eks. årlig service på heis, eller halvårlig bytte av filtere på ventilasjonsapparater.

 

Liste over utstyr

Liste over utstyr. Listen kan inneholde flere filtre og kolonner enn det som vises her

 

 

Bruk lagerstyringsmodulen for å få oversikt over flyten inn og ut. Se Lagerstyring.

 

Rapportere

Modulen inneholder avanserte filtere og grupperingsmuligheter som tillater effektive og nøyaktige oppslag.